Onze partners

Ons netwerk is een vitaal onderdeel binnen het programma van TSOH. Om dit netwerk groter, beter en duurzamer te maken is TSOH partnerships aangegaan met organisaties die leidend zijn op het gebied van:

  • Educatie (ROC Amsterdam, NHTV Breda)
  • Creatieve Industrie (ID&T, Open-House en Ableton)
  • Cultuur (Kunstbende en CJP).
Onderwijs

TSOH ontwikkelt lesmateriaal op maat voor reguliere Nederlandse onderwijsinstellingen, waaronder ROC Amsterdam en NHTV Breda. TSOH selecteert hiervoor docenten en gastsprekers, verzorgt praktijkervaringen en begeleid stages. Daarnaast initieert en participeert TSOH in Dance gerelateerde onderzoeksprojecten.

Talloze studenten – van MBO tot WO – zien een carrière binnen de Dance als aantrekkelijk toekomstperspectief. Binnen hun reguliere curriculum bieden bepaalde opleidingen al een goede algemene voorbereiding op bijvoorbeeld evenementenorganisatie of elektronische muziekproductie.

Écht dicht op de dynamische Dance praktijk komen, blijkt een stuk lastiger.
Daarom slaan onderwijsinstellingen handen ineen met TSOH. In nauwe samenspraak met docenten en decanen ontwikkelt TSOH speciale programma’s, variërend van inspirational sessions, modules, summer schools, minors tot complete majors.

TSOH faciliteert vakdocenten en gastsprekers, veldervaringen, excursies, projecten en stages. Tevens zoekt TSOH realistische casestudy’s binnen bestaande Dance organisaties waar studenten op projectbasis aan kunnen werken. Door middel van dergelijke werkervaringen is er een betere aansluiting op de Dance praktijk voor afgestudeerden.

TSOH heeft een actieve rol in Dance gerelateerde onderzoeksprojecten. Samen met studenten, docenten en wetenschappers worden relevante vraagstukken in kaart gebracht en onderzocht. Zo draagt TSOH bij aan kennisvergaring binnen de Dance.

TSOH beoogd ook ten aanzien van haar educatieve partners duurzame samenwerkingsverbanden. Voor ROC Amsterdam is deze zomer een eerste project van start gegaan. Een maand lang heeft een kleine groep van geselecteerde leerlingen een Summer School bij TSOH gevolgd, bestaande uit een theoriegedeelte en een praktijkervaring in de vorm van een eigen side-event op Mysteryland.

Cultuur

De jeugd heeft de toekomst! De doelgroep voor het programma van TSOH is 18 plus. Maar we hebben warme banden met twee van de grootste culturele platforms voor de jeugd: CJP en Kunstbende.

De stijgende populariteit van Dance onder jongeren wordt goed zichtbaar bij Kunstbende. In deze jaarlijkse landelijke culturele talentenjacht voor 12 tot 18-jarigen, bestaat de categorie ‘DJ’ het kortst van alle disciplines. Tegelijkertijd is zij in 7 jaar uitgegroeid tot de categorie met de meeste inschrijvingen! TSOH is nauw betrokken bij de finales. Tijdens de halve finale organiseren we workshops voor de deelnemers en een ‘meet & greet’ met grote namen uit de industrie, die de nieuwe generatie zo leren en inspireren. Bij de grote finale vinden er workshops plaats die voor alle geïnteresseerden toegankelijk zijn. Ook selecteren we voor beide finales enkele bekwame juryleden uit ons netwerk en neemt TSOH ook plaats achter de jurytafel.

Creatieve industrie

Dance is een snelgroeiende creatieve industrie, die zeker in de regio Amsterdam goed is voor vele duizenden banen en bijdraagt aan het toerisme. TSOH is daarom trots op het vertrouwen in onze Start Up van Open House en ID&T.

Id&T

Ook de steun van de meest succesvolle Nederlandse evenementen organisator in de Dance, ID&T, is een grote blijk van vertrouwen. ID&T founder Duncan Stutterheim is onze eerste en misschien wel belangrijkste ambassadeur. Nog voordat we onze plannen in praktijk konden gaan brengen, stond Duncan ons bij met raad en daad. Zonder zijn inspanning had TSOH niet in haar huidige bestaan. Zijn passie voor educatie en de nieuwe generaties Dance talent toont hij door zelf met plezier bij ons voor de klas te komen staan.

Daarnaast is TSOH gevestigd in ID&T Nachtlab, de creatieve broedplaats waar veel ID&T en SFX onderdelen zijn gevestigd. Deze omgeving sluit perfect aan bij netwerkfunctie van TSOH. Onder onze ‘buren’ bevinden zich een aantal geweldige gastsprekers. Maar ook werken we samen met bijvoorbeeld Mysteryland en Beatport aan onze onderwijsmissie.

 

 

Ableton

Het is alweer zo’n 15 jaar geleden dat het Berlijnse muzieksoftware-bedrijf Ableton AG de wereld van de muziekproductie op zijn grondvesten liet trillen met de lancering van de Digital Audio Workstation Ableton Live. Het revolutionaire aspect van deze digitale studio zat vooral in de intuïtieve hands on workflow. Inmiddels is Ableton uitgegroeid tot marktleider onder de producers van Dance en daarnaast populair onder DJ’s en andere muzikanten.

De nadruk op het creatieve proces binnen de muziekproductie is voor TSOH een doorslaggevende factor geweest om ons als partner juist aan Ableton te verbinden. Naast de certified Ableton trainers die we voor onze courses inzetten, kunnen we onze cursisten studentenkorting op de software en hardware van Ableton bieden. Daarbij ontwikkelen we in samenspraak met het Berlijnse hoofdkwartier van Ableton speciale workshops en masterclasses.

Open House

Open House is een Innovation & Business Accelerator voor de Event, Dance en Muziek Industrie. TSOH behoort tot de eerste lichting van drie Start Ups die ondersteuning van Open House heeft mogen ontvangen. Een belangrijke eerste stap op weg om onze idealen in praktijk te brengen!

 

Meer weten over the School of House?

Bel ons op 020 261 2685 of mail ons via info@schoolofhouse.nl